Politikamız & Vizyon & Misyon

POLİTİKAMIZ

“Sfero, pik ve çelik döküm ürünleri imalâtı yaptığımız döküm sektöründe; müşteri beğenisi ve memnuniyetini, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini esas alarak ilgili mevzuata uymak, kurmuş ve uygulamakta olduğumuz KYS, ÇYS ve İSG Entegre yönetim sisteminin üretkenliğini sağlamak ve iyileştirmek, çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği önlemek, su, hava, toprak, hammadde, işgücü,  enerji ve zaman gibi kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek, gelişmiş ürün ve üretim teknolojilerini kullanmak,sektörümüzün önemli ve itibarlı kuruluşlardan biri olmak için sistemimizi sürekli iyileştirmektir.”

MİSYONUMUZ

Kullandığımız teknoloji ile müşteri beklentilerine yönelik üretim kapasitesini etkin kullanan, kalitesinde sürekliliğe ve terminlere dikkat eden, Çevre ve topluma duyarlı etik değerlere saygılı, sürekli eğitimlerle İSG kültürü oluşturarak en iyi çalışma koşullarını sağlayan bir kuruluş olmaktır.

VİZYONUMUZ

Sürekli büyüme ve kalitesini geliştirme anlayışı ile Pik ve Sfero döküm ürünlerinin üretiminde “Yeşilyurt Döküm tarafından üretildiyse bu üründen eminiz” sloganı doğrultusunda ulusal alanda örnek alınan, dünya da ise tanınan bir firma olabilmektir.